ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประชาสัมพันธ์การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
737
24 เม.ย. 2563
412 ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
723
24 เม.ย. 2563
413 รู้หรือไม่? ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะหาเสียงเลือกตั้งได้เมื่อใด ดาวน์โหลดเอกสาร
700
24 เม.ย. 2563
414 "ค้าขายออนไลน์" จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
24 เม.ย. 2563
415 แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๑๓๗ ก วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ หน้า ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
725
24 เม.ย. 2563
416 เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน #กรมควบคุมโรค #กระทรวงสาธารณสุข #SocialDiatancing #เว้นระยะห่างทางสังคม #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา #เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #กรมควบค ดาวน์โหลดเอกสาร
767
24 เม.ย. 2563
417 ประชาสัมพันธ์โครงสร้างและภารกิจคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
708
24 เม.ย. 2563
418 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
701
24 เม.ย. 2563
419 คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
707
24 เม.ย. 2563
420 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
711
23 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69