ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับฟังความคิดเห็น "พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542" ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 พ.ย. 2564
2 การขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์เขตป่าไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 พ.ย. 2564
3 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์สื่อสารข่าวสารความรู้ทางการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 พ.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
24 พ.ย. 2564
6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 พ.ย. 2564
7 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 พ.ย. 2564
8 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 พ.ย. 2564
9 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขอความร่วมมืองดจัดงานลอยกระทงประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
16 พ.ย. 2564
10 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75