ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
05 พ.ค. 2563
522 ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
1202
04 พ.ค. 2563
523 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
1256
02 พ.ค. 2563
524 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1195
01 พ.ค. 2563
525 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
01 พ.ค. 2563
526 คู่มือกฎหมายแพ่งสำหรับเกษตรกรและประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1188
01 พ.ค. 2563
527 ช่องทางการติดต่อผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1166
01 พ.ค. 2563
528 รายงานผลการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1179
01 พ.ค. 2563
529 วิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
30 เม.ย. 2563
530 ประชาสัมพันธ์พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 4 ⚠️ ขยายทุกมาตรการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| 53 |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81