ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 คู่มือการจัดบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
808
02 ก.พ. 2564
352 คู่มือประชาชน ชุด เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
802
02 ก.พ. 2564
353 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ชุด การเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
809
02 ก.พ. 2564
354 คู่มือสื่อมวลชน ชุด "เลือกตั้งเทศบาล" ดาวน์โหลดเอกสาร
805
02 ก.พ. 2564
355 ชุดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
797
02 ก.พ. 2564
356 สคบ. ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า "กาละแมร์ ขอเป็นพรีเซ็นเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
792
02 ก.พ. 2564
357 เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แผนการจัดการเลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
814
02 ก.พ. 2564
358 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทรายและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2564
359 ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งของเทศบาลตำบลดอนทรายเข้ารับฟังการชี้แจงให้ความรู้
796
01 ก.พ. 2564
360 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81