ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1204
09 ม.ค. 2562
722 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนทราย ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1177
04 ม.ค. 2562
723 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
1210
27 ธ.ค. 2561
724 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนจัดทำร่างกฎหมายประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ดาวน์โหลดเอกสาร
1216
21 ธ.ค. 2561
725 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
21 ธ.ค. 2561
726 ร่วมบริจาคมือถือเก่ากับโครงการ”มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ดาวน์โหลดเอกสาร
1212
20 ธ.ค. 2561
727 ประชาสัมพันธ์น้ำประปาในพื้นที่หมู่ที่ 5 สายห้วยท่อม - โคกน้ำหักไม่ไหล
1264
19 ธ.ค. 2561
728 น้ำประปาหมู่ที่9 บ้านใสอ้อยไม่ไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
1207
18 ธ.ค. 2561
729 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1228
17 ธ.ค. 2561
730 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1214
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81