ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
824
19 ก.พ. 2564
322 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ - ดาวน์โหลดเอกสาร
853
19 ก.พ. 2564
323 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
883
19 ก.พ. 2564
324 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
19 ก.พ. 2564
325 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง) ดาวน์โหลดเอกสาร
827
19 ก.พ. 2564
326 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
865
19 ก.พ. 2564
327 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
833
17 ก.พ. 2564
328 ข่าว สคบ. แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนสายการบินช่วงโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
807
17 ก.พ. 2564
329 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้ซ่อมแซมพื้นผิวถนนดินบริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
821
15 ก.พ. 2564
330 สาระน่ารู้ สคบ. อันตรายจากสารฟอร์มาลีน ดาวน์โหลดเอกสาร
828
14 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81