ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
02 ก.ค. 2564
202 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 มิ.ย. 2564
203 การขยายเวลาและขอบเขต “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล”และเปิดตัว “มหกรรมไกล่เกลี่ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ออนไลน์” ดาวน์โหลดเอกสาร
788
18 มิ.ย. 2564
204 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาและขอบเขต "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
840
14 มิ.ย. 2564
205 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย นายภาส วุ่นบัว ดาวน์โหลดเอกสาร
524
10 มิ.ย. 2564
206 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
825
09 มิ.ย. 2564
207 ประกาศคณะอนุกรรมประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไจและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
565
07 มิ.ย. 2564
208 บัญชีราคาประเมินแปลงที่ต้องประกาศยกเลิก สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
606
07 มิ.ย. 2564
209 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
589
07 มิ.ย. 2564
210 รายงานผลการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
846
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81