ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 ก.พ. 2564
202 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 ก.พ. 2564
203 ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
331
17 ก.พ. 2564
204 ข่าว สคบ. แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนสายการบินช่วงโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
17 ก.พ. 2564
205 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้ซ่อมแซมพื้นผิวถนนดินบริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
15 ก.พ. 2564
206 สาระน่ารู้ สคบ. อันตรายจากสารฟอร์มาลีน ดาวน์โหลดเอกสาร
308
14 ก.พ. 2564
207 ประชาสัมพันธ์แผนบริการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
324
12 ก.พ. 2564
208 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -29) ฉบับที่ ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
11 ก.พ. 2564
209 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
316
10 ก.พ. 2564
210 สคบ. แนะนำการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงตรุษจีน ดาวน์โหลดเอกสาร
307
10 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69