ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
696
29 ม.ค. 2562
592 เอกสารส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
684
29 ม.ค. 2562
593 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นบำบัดน้ำเสียควรใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
683
28 ม.ค. 2562
594 เอกสารส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครอง ดาวน์โหลดเอกสาร
686
28 ม.ค. 2562
595 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
742
18 ม.ค. 2562
596 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายให้ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
692
18 ม.ค. 2562
597 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
12 ม.ค. 2562
598 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
719
09 ม.ค. 2562
599 จดหมายข่าวเทศบาลตำบลดอนทราย ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
04 ม.ค. 2562
600 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
723
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69