ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประชาสัมพันธ์โครงสร้างและภารกิจคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
24 เม.ย. 2563
552 คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1183
24 เม.ย. 2563
553 คู่มือศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1198
24 เม.ย. 2563
554 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1198
23 เม.ย. 2563
555 ผู้ประกอบการตลาด ทำอย่างไร ให้ปลอด COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
21 เม.ย. 2563
556 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1219
21 เม.ย. 2563
557 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ "10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
20 เม.ย. 2563
558 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอรับจดทะเบียน เปลี่ยนแปลง เลิก หรืออื่นๆเกี่ยวกับงานทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1197
20 เม.ย. 2563
559 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
20 เม.ย. 2563
560 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1192
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81