ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
19 ก.ย. 2562
552 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
728
02 ก.ย. 2562
553 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในวัดอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
686
27 ส.ค. 2562
554 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
744
09 ส.ค. 2562
555 ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ดาวน์โหลดเอกสาร
728
09 ส.ค. 2562
556 ร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
748
09 ส.ค. 2562
557 ร่างเทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
725
09 ส.ค. 2562
558 ร่างเทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
722
09 ส.ค. 2562
559 ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
09 ส.ค. 2562
560 ร่างเทศบัญญัติควบคุมตลาด ดาวน์โหลดเอกสาร
731
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69