ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ขัอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
03 เม.ย. 2563
582 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
03 เม.ย. 2563
583 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1184
01 เม.ย. 2563
584 📣ประกาศกระทรวงวัฒน​ธรรม​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี​ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
1189
01 เม.ย. 2563
585 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1199
01 เม.ย. 2563
586 รวมพลังคนไทยรักษาระยะห่าง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
30 มี.ค. 2563
587 ♥️♥️จ.พัทลุง ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น ♥️ ดาวน์โหลดเอกสาร
1209
29 มี.ค. 2563
588 ทำบ้านเราให้ปลอดภัย SAVE ZONE #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1196
28 มี.ค. 2563
589 📣 ข้อมูลสถานที่ตั้งจุดตรวจของจังหวัดพัทลุง เพื่อคัดกรองและแนะนำประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid -19 😷
1181
27 มี.ค. 2563
590 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1288
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81