ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 33) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ก.ย. 2564
42 สถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ส.ค. 2564
43 สถานการณ์ COVID - 19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ส.ค. 2564
44 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 ส.ค. 2564
45 กยศ.ลดต้น ลดดอก ผ่อนผันชำระหนี้ ชะลอการฟ้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ส.ค. 2564
46 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
28 ส.ค. 2564
47 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ส.ค. 2564
48 สรุปผลการประเมิน ITA 2564 และบทวิเคราะห์เชิงลึก ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 ส.ค. 2564
49 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่32) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 ส.ค. 2564
50 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69