ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ร่างเทศบัญญัติควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
729
09 ส.ค. 2562
562 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทรายเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
726
09 ส.ค. 2562
563 แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นประชาชนร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนทรายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
09 ส.ค. 2562
564 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ ดาวน์โหลดเอกสาร
726
07 ส.ค. 2562
565 เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
718
05 ส.ค. 2562
566 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
728
19 ก.ค. 2562
567 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ชาวดอนทรายร่วมใจถวายเทียนพรรษา" ดาวน์โหลดเอกสาร
732
11 ก.ค. 2562
568 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ก.ค. 2562
569 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ คนพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
03 ก.ค. 2562
570 ร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงออฟฟิศให้เป็นสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
696
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69